Dimnikarstvo

Spoštovane občanke in spoštovani občani, 

na seji Državnega zbora je bil v torek, 25. oktobra sprejet predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, ki so ga pripravili na Ministrstvu za okolje in prostor. 

Obstoječi koncesijski sistem ostaja v veljavi do konca letošnjega leta. 

Po mnenju ministrstva je potrebno opravljanje dimnikarskih storitev zaradi zagotavljanja ciljev, kot so varstvo okolja, varstvo zdravlja in premoženja ljudi, požarna varnost in energetska učinkovitost malih kurilnih naprav, regulirati tudi v prihodnje, zaradi česar je bil pripravljen Zakon o dimnikarskih storitvah, ki s prihodnjem letom (1. 1. 2017) uvaja licenčni sistem. 

 

Z namenom seznanitve uporabnikov o uvedbi novega sistema in bistvenih novosti, ki jih le-ta prinaša, so na ministrstvu pripravili kratko informacijo, ki vam jo posredujemo v prilogi. 

Novosti, ki jih prinaša Zakon o dimnikarskih storitvah za uporabnike

 

Občinska uprava
Oddelek za splošne zadeve

 

Spoštovane občanke in spoštovani občani, 

obveščamo vas, da smo novi izvajalci dimnikarskih storitev na področju občine Trebnje. Vsekakor se v bližnji prihodnosti nameravamo tudi osebno predstaviti, oziroma predstaviti naš vodstveni kader, način delovanja, komuniciranja z okolico in našimi cenjenimi strankami. V našem podjetju deluje niz strokovnjakov, od dimnikarskih mojstrov, dipl.inz el, dipl.inz str, magister znanosti, tako da so naše storitve korektne, strokovno podprte in izvedene, ter vedno poštene do cenjenih strank.

S spoštovanjem, 

Klemen Ramuš, dipl.inz.el. - direktor, lastnik

Iztok Dorič, dipl.inz.str. - teh. direktor

Haris Osmancevic, dipl.inz. - lastnik

http://www.or-ing.si/

http://www.or-ing.si/pomembne-informacije


"Vlada izdala odločbi o podelitvi koncesije za izvajanje storitev dimnikarske javne službe

Vlada RS je izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Trebnje podeli družbi O. R. Inženiring, komunalne in gradbene storitve, d. o. o., Radovljica. Prijava družbe Snedim, d. o. o., Sevnica, se zavrže, saj ni bila popolna. 
Vlada je izdala tudi odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Pivka podeli Dimnikarstvu in meritve emisij Uroš Lipanje s. p., Pivka. Za podpis obeh koncesijskih pogodb je vlada pooblastila ministra za kmetijstvo in okolje.

Vir: MKO"