Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

V Občini Trebnje opravlja javno službo odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda Komunala Trebnje d.o.o. Javno podjetje ima v upravljanju čistilne naprave Trebnje, Čatež in Veliki Gaber.

V primeru težav ali vprašanj v povezavi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Trebnje se obrnite na JP Komunala Trebnje d.o.o., na tel. št. (07) 34 81 260, ali elekronsko pošto: info@komunala-trebnje.si.

 

Občinske predpise s področja javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda najdete TUKAJ. 

 

OBVESTILA IN OBJAVE

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2017-2020 na območju občine Trebnje 

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2013-2016 na območju občine Trebnje 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Trebnje_2015