E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Seje občinskega sveta

Vabilo Gradivo
15.03.2017SKLIC 18. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 22. 3. 2017, OB 17. URIArhiv

2017
Seja Video Zapisnik Gradivo
15.03.2017SKLIC 18. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 22. 3. 2017, OB 17. URI
21.02.2017SKLIC 5. SEJE KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ, KI BO V SREDO, 1. 3. 2017, OB 17. URI
10.02.2017SKLIC 9. SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI BO V SREDO, 22. 2. 2017, OB 16. URI
10.02.2017SKLIC 18. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V PONEDELJEK, 20. 2. 2017, OB 16. URI
10.02.2017SKLIC 19. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V ČETRTEK, 16. 2. 2017, OB 17. URI
10.02.2017SKLIC 18. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V SREDO, 15. 2. 2017, OB 17. URI
26.01.2017SKLIC 17. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 31. 1. 2017, OB 17. URI
25.01.2017SKLIC 18. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 1. 2. 2017 OB 18.00 URI
24.01.2017SKLIC 17. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 1. 2. 2017, OB 17.00 URI V MALI SEJNI SOBI
2016
2015
2014