Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje

 

S 1.8.2016 je pričel delovati Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje. Skupni organ soustanoviteljic ima sedež na Taborski cesti 1, 1290 Grosuplje, kjer ima tudi delovne prostore.

 

Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje kot skupni organ občin ustanoviteljic opravlja naslednje naloge na področju nacionalnih in EU razpisov :

-           spremlja razpise iz področja gospodarskih in negospodarskih javnih služb, urejanja prostora ter varovanja okolja, pripravlja oziroma identificira projekte;

-           pripravlja projekte za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov;

-           pripravlja in spremlja projekte za potrebe javnih služb, prostorskega načrtovanja in varstva okolja;

-           pripravlja splošne akte s tega področja.

Vodja:

Jasmina Selan

Tel: 01/788-87-59

 

Koordinatorji projektov:

Mateja Zupančič

Simon Kastelic

Peter Zakrajšek

 

E-mail: mrc@grosuplje.si

Spletna stran: www.mrc-eu.si

 

Odlok o ustanovitvi medobčinskega razvojnega centra (MRC)